خانه / عمومی / آنچه جلاجل باروح سیب که نمی دانید

آنچه جلاجل باروح سیب که نمی دانید

[ad_1]

۳۰۰۹۴۶

یک کارشناس پزشك بودن سنتی نکات مفید درزمينه میوه سیب را تشریح انجام بده. سید مكرم علوی درزمينه نزديكان سیب تقریر داشت: كره زمين دیدگاه پزشك بودن سنتی کشورایران سیب شیرین دارای طبیعت پرحرارت و نمناك باریک.

تغذيه كردن شکوفه سیب در عوض رفع اخلاط متعفن سینه بسیار درخور اطفال باریک

به مقصد كلام اوی همه انواع سیب قوت قلب(فواد), غنه(مغز) و جگرپاره(کبد) داده، رفع ترس ووحشت حاكم بر جامعه(فواد گرفتگی) و تنگی شهواني می‌کند. تغذيه كردن شکوفه سیب در عوض رفع اخلاط متعفن سینه بسیار درخور اطفال باریک.

این کارشناس پزشك بودن سنتی تعبیر انجام بده: ارچه سیب توسط توسط خوردنی‌های مفرح مثل بیدمشک و گلاب اسم پري زده شود, تفریح و نشاط بيگانگان را افزایش می‌دهد، ایضاً مربای سیب مرغوبيت كره زمين سایر اشکال آن مثل: سیب نپخته, پيمان و رب آن بوده و بيگانگان كره زمين تغذيه كردن آن هیچ ضرری نمی‌بینند.

زیاد تغذيه كردن سیب نپخته و نارضا باعث فراموشی, ایجاد تمدد و کشیدگی اعضای بدن انجام خواهد شد

علوی تعبیر انجام بده: زیاد تغذيه كردن سیب به مقصد اسم مورد نپخته و نارضا آن باعث فراموشی، اشکال گوز و رخت شو، ایجاد تمدد و کشیدگی اعضای بدن و ایجاد وجع و پرش جلاجل عضلات باریک و مُصلحش دارچین و غذاهای لطیف مثل شیر و برنج (شیر برنج) و فرنی و ترحلوا باریک.

اوی تعبیر انجام بده: جلاجل کتاب نسخه حکیم مومن (محمد مومن حسینی دیلمی تنکابنی) وارد به ذهن باریک که اسم پري زده سیب حامض زيانمند شدن سینه و ریاح عروق بوده و مصلحش گلقند و دارچین باریک.

سیب همه ویژگی‌های واجب شده در عوض صفت به خاطرسپردني صحت و کاهش وزن را دارد

این کارشناس پزشك بودن سنتی آدم كردن داد: سیب همه ویژگی‌های واجب شده در عوض صفت به خاطرسپردني صحت و کاهش وزن را دارد. قند طبیعی سیب توسط کنترل قند آب خون مانع كره زمين پرخوری به مقصد دلیل اُفت قند آب خون جلاجل درافتادن دوال انجام خواهد شد.

علوی درزمينه “به مقصد” نیز به يادماندني انجام بده: هم اسم پري زده خوراکی و هم بوئیدن میوه “به مقصد”، موجب تفریح و نشاط و تقویت فواد و مغز و قوای پيوسته كاري به مقصد ايشان انجام خواهد شد، ایضاً موجب فك حالت دل به هم خوردگي و استفراغ نیز انجام خواهد شد.


Put up Views:
۴۴۰

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *