خانه / عمومی / زندگی نامه حاضربودن شاه چراغ

زندگی نامه حاضربودن شاه چراغ

[ad_1]

3001841

غيرماذون: احمد

لقب: شاهچراغ، سید‌السادات

کنیه: ابوعبدالله

ابوي: ولايت موسی کاظم علیه السلام

والده: مامّ احمد

تاریخ ولادت: بي شرح وتفصيل

تاریخ پردل وجرات: بین اسم باشليق‌های ۲۰۳ مادام ۲۱۸ هجری قمری

كشورها: قتلغ خان (حاکم شیراز) به مقصد فرمان مأمون عباسی

مقام دفن: شیراز

ولادت

تاریخ دقیق نوزاد سگ حاضربودن احمد پي موسی شاه چراغ درودگويي الله علیه مشخص نیست. اخیراً جلاجل شورای فرهنگ عمومی مدیر سواره نامگذاری یک دوال به مقصد غيرماذون تعفن آن حاضربودن مطرح شد و متولیان امر تصمیم گرفتند که سالروز ولادت آن حاضربودن را به مقصد ديباچه مراسم تعفن گلچين کنند. لذا تعدادی مشخص كشته شدن دوال دقیق نوزاد سگ، مورخان و محققان تحقیقات كلاه خود را يكم کردند. اما پشت بام كره زمين بررسی های به مقصد عمل وارد به ذهن کارشناسان به مقصد این نتیجه رسیدند که سالروز ولادت حاضربودن شاه چراغ بدرستی مشخص نیست و جلاجل این اسم مورد نقلهای متفاوتی صور دارد. كره زمين این رو تصمیم ثمار این شد که جلاجل هزل گويي کرامت یعنی حدفاصل نوزاد سگ حاضربودن معصومه درودگويي الله علیها و ولايت همداستاني علیه السلام یک دوال به مقصد ديباچه دوال تعفن حاضربودن احمد پي موسی «شاه چراغ» تعیین شود.

ابوي و والده

حاضربودن سید امیر احمد(ع) ملقب به مقصد شاه چراغ و سیدالسادات، پسرفت قيد جوان مردانه ولايت موسی کاظم علیه السلام باریک.

والده اوی، نامي به مقصد «مام احمد»، والده بعضی كره زمين فرزندان حاضربودن موسی پي جعفر(ع) بوده باریک.

ایشان داناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان جلاجل نزد آن حاضربودن بودند و حاضربودن اسرار كلاه خود را به مقصد اوی می گفتند و امانتشان را نزد اوی به مقصد ودیعه می گذاشتند.

بیعت توسط علی پي موسی الرضا علیه السلام

چون نبا پردل وجرات حاضربودن موسی کاظم علیه السلام ولايت هفتم شیعیان جلاجل مدینه شایع شد، مردم به مقصد جلاجل خانه محقر مام احمد، والده حاضربودن شاه چراغ «احمد پي موسی» گرد وارد به ذهن و حاضربودن سید میر احمد را توسط كلاه خود به مقصد مسجد بردند، کمک كره زمين جلالت قدر و شخصیت بارز و داده ها ثمار عبادات و نيايش ها و سرايت شرایع و احکام و ظهور کرامات و جلي كارهاي شگفت آميز عادات که جلاجل آن سركار نشاني داشتند، گمان کردند که پشت بام كره زمين وفات پدرش ولايت موسی پي جعفر علیه السلام ولايت بحق و خلیفه آن حاضربودن فرزندش «احمد» باریک.

به مقصد همیت صوب جلاجل امر امامت توسط حضرتش بیعت کردند و او نیز كره زمين مردم مدینه بیعت بگرفت، آن وقت ثمار منبر فوق رفت، ريسك كردن ای جلاجل کمال فصاحت و شيواسخني انشاء و قرائت فرمود، آن هنگام تمامی حاضرین را مخاطره ها ساخته و خواهان شدن که غائبین را نیز آگاه كردن سازند و فرمود: همچنان که اکنون تمامی شما جلاجل بیعت منبرها هستید، منبرها كلاه خود جلاجل بیعت برادرم علی پي موسی علیه السلام می باشم، بدانید پس ازآن كره زمين پدرم برادرم «علی» ولايت و خلیفه ی بحق و ولی خداست. و كره زمين جانب پروردن و رسول صلی الله علیه و عقاب و خاكشير او، ثمار منبرها و شما فرض و حرام توشه باریک که امر آن قيد جوان مردانه را انقياد ورزيدن کنیم و به مقصد هر چون كه امر فرماید گردن نهیم.

پشت بام كره زمين آن شمه ای كره زمين فضایل و جلالت قدر برادرش علی علیه السلام را تعبیر فرمود، مادام آنجا که همه حاضران كلام های آن قيد جوان مردانه را انقياد ورزيدن کردند، اول او بیعت را كره زمين مردم برداشت، آن وقت رديف نظامي حاضران جلاجل خدمتگزاري احمد به مقصد جلاجل خانه محقر حاضربودن ولايت علی پي موسی علیه السلام وارد به ذهن بایست توسط آن سركار ثمار امامت و وصایت و جانشینی ولايت موسی پي جعفر علیه السلام بیعت نمودند. و حاضربودن ولايت همداستاني علیه السلام درزمينه برادرش احمد دعا انجام بده و فرمود: همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، داروي تقويتي جلاجل کیهان و آخره در را ضایع نگذارد.

سفيران به مقصد کشورایران

شیعیان و محبان شهرستان اهل بیت علیهم السلام، پشت بام كره زمين محضر توسط برکت ولايت هشتم علیه السلام جلاجل زخمي شدن تعدادی زیارت عذار تابناک امامت و ولایت كره زمين نقاط مختلف، به مقصد صیانت کشورایران حرکت می کنند. حاضربودن احمد پي موسی(ع) نیز جلاجل همین اسم باشليق ها(۱۹۸-۲۰۳ ه. ق) توسط سركار سید امیر محمد عبادتگر و سید علاءالدین حسین(برادران ایشان) و جمهور زیادی كره زمين برادرزادگان و محبان شهرستان اهل بیت علیهم السلام، به مقصد قصد زیارت حاضربودن همداستاني علیه السلام كره زمين مدینه حرکت می نمایند مادام كره زمين طریق شیراز به مقصد طوس عزیمت کنند. جلاجل بین راه نیز مجموعه کثیری كره زمين شیعیان به مقصد آنان ملحق می شوند. نبا حرکت چنین قافله بزرگی مأمون خلیفه عباسی را به مقصد خوف داشتن انداخت.

سفيران به مقصد شیراز

جلاجل زمانی که حاضربودن ولايت علی پي موسی(ع) توسط ولایتعهدی تحمیلی جلاجل «طوس زخمي شدن» بودند، حاضربودن احمد پي موسی(س) به مقصد هم آوازي سركار سید محمد عبادتگر و سركار سید علاءالدین حسین برادران كلاه خود و جمعی افزونتر كره زمين برادرزادگان و اكبيري و آشوب، به مقصد قصد زیارت آن حاضربودن كره زمين حجاز به مقصد سمت زخمي شدن حرکت نمود. جلاجل بین راه نیز جمهور کثیری كره زمين شیعیان و علاقه مندان به مقصد خانقه مسوليت، به مقصد قيد ششم معظم ملحق و به مقصد هم آوازي حرکت نمودند مادام جایی که می نویسند: به مقصد نزدیک شیراز که رسیدند، تقریباً یک قافله پانزده هزار نفری كره زمين زنان و مردان تشکیل شده صفت بويناك.

نبا حرکت این کاروان را به مقصد خلیفه هنگام ولادت(مأمون) دادند. اوی ترسید که ارچه چنین جمعیتی كره زمين بنی هاشم و دوستداران و فدائیان آن ها به مقصد طوس برسند، دستگاه ه زهدورزي مقام اسم آفرينشگر گردد. لذا امریّه ای صادر نمود به مقصد صفت انحصارطلب حکام صفت آني که جلاجل هر کجا قافله بنی هاشم رسیدند، مانع كره زمين حرکت شوید و آن ها را به مقصد سمت مدینه برگردانید. به مقصد هرکجا این حکم رسید قافله حرکت کرده صفت بويناك مگر شیراز.

حاکم شیراز مردی به مقصد غيرماذون «قتلغ خان» صفت بويناك. اوی توسط چهل هزار لشکر جرّار، جلاجل «خان زنیان» جلاجل هشت فرسخی شیراز لشكرگاه زد و همین که قافله بنی هاشم رسیدند، پیغام داد که طبق فرمان خلیفه، آقایان كره زمين همین مكان باید برگردید. حاضربودن سید احمد(س) فرمود: «ما قصدی كره زمين این مسافرت نداریم، مگراين كه دیدار برادروار بزرگوارمان». اما لشکر قتلغ خان راه را بستند و كلنجار شدید خونینی سرخرگ شد اما لشکر جلاجل اجاره دهنده تراكم و شهامت بنی هاشم پراکنده شدند.

لشکر شکست خورده، تدبیری اندیشیدند. بالای بلندی ها فریاد زدند: «الان نبا رسید که ولیعهد(ولايت هشتم علیه السلام) وفات انجام بده»! این نبا مثل صاعقه، ارکان صور مردمان سست ‎عنصر را تکان داده، كره زمين جهات ولايت زادگان تارومار شدند. سركار سید احمد(س) شبيه بودن توسط برادران و اكبيري كره زمين بیراهه به مقصد شیراز رهسپار گردیدند و توسط لباس مبدّل پراکنده شدند.

پردل وجرات

حاضربودن احمد پي موسی(س) تعدادی امانت نگهدار كره زمين گزند حکومت، به مقصد هم مقام هم پياله برادروار كلاه خود مخفیانه به مقصد شیراز رهسپار شد. سید احمد جلاجل شهر شیراز جلاجل ارج داشتن یکی كره زمين شیعیان جلاجل شهربان «سردزک» که اسم پاره ایشان جلاجل این شهربان واقع باریک، سکنی گزید و جلاجل خانه محقر این كس مخفی گشت و ليمو و دوال را به مقصد عبادت می گذرانید.

«قتلغ خان» که جاسوسانی را تعدادی شناسایی و دستگیر نمايش دادن قيد ششم که كره زمين نواحي كلاه خود فرار نموده بودند آرامش طلب داده صفت بويناك، مکان ایشان را پس ازآن كره زمين یک اسم باشليق یافت و او و همراهانش را محاصره نمودند و نبردی بین ايشان و مأموران حکومت جلاجل گرفت و سید احمد توسط شهامت و شهامت هاشمی كلاه خود به مقصد دفاع كره زمين كلاه خود و همراهان كلاه خود وام گذاري.

هنگامی که «قتلغ» حالی که كره زمين طریق ستیز مسلحانه، قوچ كره زمين میان جابه جايي آنان را ندارد؛ كره زمين طریق خانه محقر همسایه او شدند و كره زمين طریق شکافی که جلاجل خانه محقر همسایه درست کردند واصل خانه محقر ای که سید أحمد جلاجل آن عياذ برده صفت بويناك، شدند و زمانی که او تعدادی تمدداعصاب و تجدید قوا، پشت بام كره زمين نبردی طولانی به مقصد خانه محقر رفته صفت بويناك، هنگام برون داد، توسط شمشیری ثمار كله دار او ضربه ای واصل کردند. آن وقت به مقصد نحو «قتلغ خان» خانه محقر را ثمار روی آن بدن شریف نامسلح کردند و زیر ب يخانماني باقی گذاردند.

توسط توجه به مقصد تبلیغ گسترده حکومت و مأموران ثمار علیه تشیع و شهرستان اهل بیت(ع) مبنا زیادی كره زمين مردم که كره زمين مخالفین تشیع بودند، توت فرنگي بدن شریف بداعت پیامبر را نگاه نداشتند و آن را جلاجل زیر ب يخانماني نگاه داشته و به مقصد خاک نسپردند.


Submit Views:
۸۳

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *