خانه / عمومی / طرز تامین شیره ميوه نخل جلاجل ارج داشتن

طرز تامین شیره ميوه نخل جلاجل ارج داشتن

[ad_1]

3002291

موردها واجب شده:

خرمای غير هسته و کلاهک

پيمان خودخوري: به مقصد مقدار وزن ميوه نخل

طرز تامین:

۱- خرماها را نظيف و كره زمين ميان بند نصف کنید و هسته آنرا مستثنا کنید و جلاجل یک قابلمه گود ریخته و روی آن پيمان خودخوري بریزید و بگذارید نیم وقت نما بماند.

۲- پس ازآن كره زمين این اختصاصی قابلمه را روی هرم گذاشته و اجازه دهید پيمان به مقصد خودخوري بیاید، وقتی پيمان خودخوري آمد زیر شعله را ناچیز کنید و بگذارید ۵ دقیقه بجوشد مادام لين شود، پزشكان را مادام زمانی آدم كردن بدهید مادام خرماها کاملا لين شود، عاريت قابلمه را كره زمين روی هرم برداشته و بگذارید نیم وقت نما افزونتر جلاجل بدون شك پيمان بماند.

Three- پس ازآن كره زمين این اختصاصی خرماها را جلاجل صافی ریخته و توسط دستگاه بافندگي آرامش بخش تراكم دهید مادام شیره مستثنا شده و كره زمين صافی بيرون شود، تمركزفكر کنید که گوشت و پوسه ميوه نخل كره زمين صافی رد نشود.

Four- حلول كننده شیره را دوباره روی هرم بگذارید مادام آرامش بخش بجوشد و غلیظ شود، جلاجل این اختصاصی باید شیره را همواره هم بزنید مادام معامله پاياپاي نگیرد.

نکات:

مرغوبيت باریک در عوض تامین شیره ميوه نخل كره زمين خرماهای شیره دار كاربرد کنید. كاربرد كره زمين خرمای غير شیره و خشک خیلی در عوض این کار مفید نیست.

تمركزفكر کنید ارچه ميوه نخل خشک باشد اختصاصی زمان پزشكان طولانی نمناك خواهد شد.

ارچه چگالی شیره ميوه نخل ناچیز باشد گاه کپک می زند، بنابراین سعی کنید یا چگالی شیره را زیادتر کنید و یا اینکه به مقصد مقدار ناچیز تامین کنید.

این شیره را جلاجل جای خشک و خنک و جلاجل ظرف دربسته می توانید مادام یک اسم باشليق نگه دارید.

ممکن باریک رنگ شیره خرمای خانگی اندکی تیره نمناك كره زمين رنگ عادت گرفته آن باشد.


Submit Views:
۱۹۵

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *