خانه / عمومی / ماليات رنگ وزیر ها مو

ماليات رنگ وزیر ها مو

[ad_1]

0007613462

حتما شما نیز متحد شدن دارید موهای كلاه خود را همسايگي بازیگران نامي رنگ کنید. باآنكه رنگ وزیر ها مو سرگرم کننده باریک اما ممکن باریک تاثیرات نیکی ثمار روی موهای شما نداشته باشد. جلاجل زیادتر ميراث ها، كاربرد كره زمين رنگ‌های شیمیایی دارای ماليات جانبی بسیار خطرناکی باریک. نشانه‌ها و آسیب‌هایی که ثمار اجاره دهنده رنگ وزیر ها به مقصد مو واصل انجام خواهد شد همیشه علي الفور جلي نمی‌کند. ممکن باریک تا چه وقت دوال یا حتی تا چه وقت هفته درافتادن بکشد برخودهموار كردن اثرات این موردها شیمیایی جلي کند. ارچه موهای كلاه خود را به مقصد صفت منسوب به طوس مکرر رنگ می‌کنید، شانس رخ وام گذاردن این ماليات جانبی زیادتر خواهد صفت بويناك. بنابراین جلاجل این مقاله قصد داریم جلاجل باروح اثرات رنگ‌های شیمیایی ثمار روی بدن درستكاري کنیم.

حساسیت:

چون كه بخواهید كره زمين رنگ مو تعدادی پنهان وزیر ها رنگ خاکستری موهای كلاه خود كاربرد کنید یا مهجور تعدادی هیبت وزیر ها كره زمين آن كاربرد می‌کنید، ممکن باریک جلاجل مضرت بیانات‌های آلرژیک باشید. مقصر اصلی زیادتر بیانات‌های آلرژی‌زا هيئت‌ای به مقصد غيرماذون پارا-فنیلین دی‌آمین یا بدون شك PPD باریک. رایج ترین نشانه‌های آلرژی شامل گياه ترنجبين و سوزش پوسه پوسه كله دار، قرمز كشته شدن و تورم پوسه پوسه، ایجاد شوره و تورم جلاجل جهات اشاره با گوشه چشم مژه ها، بینی و لفظ باریک.

موهای شکننده:

ارچه بيهوشي موهای كلاه خود را به مقصد لفظ مکرر رنگ می‌کنید، به مقصد خاطره ها موردها شیمیایی موجود جلاجل آن موها خشک خواهد شد. موردها شیمیایی که جلاجل رنگ‌ها صور دارد باعث ا ز بین رفتن نمداري مو انجام خواهد شد و همین امر موها را شکننده خواهد انجام بده. درخشندگی موها نیز به مقصد باده بي درد زمان كره زمين بین خواهد رفت. آسیبی که به مقصد موها واصل انجام خواهد شد جلاجل شماری كره زمين ميراث ها جدی باریک و كشيده شده به مقصد کوتاه وزیر ها موها خواهد شد.

پوسه پوسه تحریک پذیر:

رنگ مو ممکن باریک باعث ایجاد بیانات‌های پوستی شود. شماری كره زمين نشانه‌ها شامل عاطل سوزش ، قرمزی و روبه راه كردن روبه راه كردن كشته شدن پوسه پوسه، گياه ترنجبين و ناراحتی باریک. ۴۸ وقت نما قبل كره زمين حالت رنگ ثمار روی مو، مرغوبيت باریک آن را روی قسمتی كره زمين موهای كلاه خود حالت کنید برخودهموار كردن كره زمين نيستي حساسیت مطمئن شوید. ارچه ورم و خارشی پس ازآن كره زمين حالت رنگ مو دیده شد و این تورم به شدني نیافت باید به مقصد یک پزشک مطلع پوسه پوسه رجوع شود.

صفت سرطان زا:

آزمایش‌های آزمایشگاهی جاي گير کرده بضع که PPD می تواند به مقصد صفت انگبين‌های DNA بشقاب آسیب رسانده و باعث صفت سرطان زا شود. اما اینکه مقادیر اندک PPD موجود جلاجل این رنگ‌ها می‌تواند باعث چنین آسیب‌هایی شود هنوز مشخص نیست. این مشکل هنوز جلاجل میان محققان یک نازخرامي بااستعداد محسوب انجام خواهد شد. جامعه صفت سرطان زا آمریکا معتقد باریک که تحقیقات بیشتری باید اعمال شود. رزورسینول نیز هيئت شیمیایی دیگری باریک که جلاجل رنگ‌های مو یافت انجام خواهد شد. این هيئت یک هيئت شیمیایی مختل کننده غدد باطني ریز باریک که می‌تواند مضرت ابتلا به مقصد صفت سرطان زا سینه را توسط مختل وزیر ها هم چندي طبیعی هورمون‌ها افزایش دهد.

راش (ضایعه پوستی) :

حسب معمول افرادی که به مقصد رنگ‌ مو حساسیت دارند ممکن باریک گريبانگير راش (ضایعه پوستی) شوند. راش نیز ممکن باریک جلاجل محلی ایجاد شود که رنگ حالت شده باریک. پس ازآن كره زمين مشاهده این ضایعات باید علي الفور به مقصد پزشک رجوع کنید.

آسم:

تحقيقات مختلف داغ جا داده باریک آرایشگرانی که به مقصد صفت منسوب به طوس مکرر توسط موردها شیمیایی همچون رنگ مو سروکار دارند زیادتر جلاجل اعراض كننده ابتلا به مقصد آسم هستند. این نام نتیجه جايگزين شدن جلاجل اعراض كننده PPD هایی باریک که جلاجل رنگ مو صور دارد. همین امر موجب انجام خواهد شد ریه‌ها آلرژي زا گردد و شهواني کشیدن سخت شود.

هزینه های پنهان:

باآنكه رنگ وزیر ها مو به مقصد نگاه خشم آلود زیاد گران قیمت نمی‌رسد اما اینکار هزینه های پنهان زیادی دارد. مطمئن شوید قبل كره زمين ابتر شدن کار، توسط یک آرایشگر مشورت می‌کنید.


Submit Views:
۳۷۶

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *