خانه / عمومی / نسخه رنگ موهای پرطرفدار هم نشين توسط شماره اکسیدان

نسخه رنگ موهای پرطرفدار هم نشين توسط شماره اکسیدان

[ad_1]

جلاجل این موضوع بحث در عوض شما نسخه رنگ مو های لبخند کاربرد هم نشين توسط شماره اکسیدان را آرامش طلب داده ایم. باید توجه کنید که رنگ مو مرغوب شما زمانی به مقصد دستگاه بافندگي می‌آید که بنیاد موی شما دکلره شده باشد.

نسخه رنگ مو کنفی

c7 و كعب ۷ توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹ دکلره یا ترکیب بلوند زیتونی پلاتینه + بلوندطلایی خیلی خیلی شيوا به مقصد اندازه مساوی+ دوسانت واریاسیون ۰۰۰ + اکسیدان ۱(۶درصد)+ بنیاد ۹

نسخه رنگ مو شن‌ای

۳۲ و ۶ توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۷ دکلره

نسخه رنگ مو خاکی

N7 و کمی شکلاتی ۶ توسط اکسیدان ۶ رو بنیاد ۹-۸۸ دکلره

نسخه رنگ مو عروسکی

۱۲ و ۸ پادینا توسط اکسیدان روی بنیاد ۹ دکلره

نسخه رنگ مو دودی زیتونی

C8 و m7 توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹۹ دکلره

نسخه رنگ مو پیازی

T10 توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹ دکلره

نسخه رنگساژ لجين ای یخی

۱۰ سانت بلوند لجين ای C9 + سه سانت واریاسیون لجين ای ۰/۲۲ + ۳ سانت واریاسیون خاکستری + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک نسخه رنگساژ دودی: ۱۰۰ سانت بلوند شيوا ۸.۰ + ۱۰ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک

نسخه رنگساژ دودی طلایی

۱۰ سانت بلوند دودی طلایی ۸.۳۱ + ۱ سانت واریسیون دودی ۰.۱۱ + ۲سانت واریسیون لجين ای ۰.۲۲ +۳۰۰ سی سی اکسیدان نمره یک

نسخه ترکیب رنگ موی دودی

نصف تیوپ بلوند دودی شيوا ۸.۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک

نسخه رنگ مو شکلاتی

نصف تیوپ بلوند شکلاتی تیره ۶.۷ + یک سوم تیوپ قهوه ای شکلاتی ۴/۷ + ۲۰ سانت بلوند مسی تیره ۶/۴۴ + ۶۰ سی سی اکسیدان نمره یک

نسخه ترکیب رنگ موی کرم دودی

c8 و ۰ و ۱۰ توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹ دکلره نسخه رنگ کرم چرک : ۱۶ و ۹ مارک ویلا توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹۹ دکلره

نسخه رنگ مو کرم نخودی

۱۳ و ۱۰ ویلا توسط اکسیدان ۶ یا NB توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹

نسخه ترکیب رنگ موی نسکافه‌ای

۸ شکلاتی توسط اکسیدان ۶ روی بنیاد ۹ دکلره

نسخه رنگساژ زیتونی

رنگ M8 زیتونی ۱/۴ تیوپ (ده سانت) +۳۰ الی ۵۰ CCاکسیدان شماره ۱ ثمار روی بنیاد ۸

نسخه رنگساژ طلایی

رنگ G9 طلایی ۱/۴ تیوپ+۱ قرص + ۳۰ الی ۵۰ CC اکسیدان شماره ۱ روی بنیاد ۹ رنگ موی صورتی

نسخه رنگساژ صورتی

۱۰ سانتیمتر بلوند دودی شيوا ۸.۱ + ۱۰ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۳ سانت قهوه‌ای قرمز ميانه ۴.۶۶ + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک ترکیب رنگ موی قرمز

نسخه رنگساژ قرمز

۱۰ سانت بلوند قرمز تیره ۶.۶۶ + ۲ سانت واریاسیون قرمز + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک ترکیب رنگ موی لجين‌ای _ یخی


Put up Views:
۱۴۳

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *