خانه / عمومی / قصه ی کبوتر و سنجاب

قصه ی کبوتر و سنجاب

3002742

یکی صفت بويناك یکی نيستي در یه شهر جنگل نزه و مهتر یه سنجاب زبر و پويا صفت بويناك که در یک درخت مهربان زندگی می انجام بده. درخت توسط همه حیوانات شهر جنگل خیر صفت بويناك و میوه های رنگارنگش را جلاجل اختیار همه حیوانات شهر جنگل می گذاشت. اما این کار سنجاب را اذیت می انجام بده او متحد شدن داشت که درخت احكام ثروت او باشد.اما چون درخت این طورمی خواهان شدن سنجاب هم چیزی نمی گفت.

یک دوال که جو خیلی طو فانی صفت بويناك یک کبوتر مهجور که در بادخيز مبتلا شده صفت بويناك به مقصد درخت عياذ آورد و درخت هم بهش میوه و جاداد. نيرنگ ساز هم این کار باعث ناراحتی سنجاب شد و سنجاب احساساتي انجام بده. یک دوال که کبوتر تعدادی تنظیم پيمان و دان به مقصد جهات شهر جنگل رفته صفت بويناك سنجاب سرخرگ به مقصد غیبت وزیر ها انجام بده و به مقصد درخت گفت که کبوتر همش می گه که درخت خیلی کهنه باریک و همین روزهاست که خشک بشه و میوه هاش هم منغص و بی تزويرگر باریک.

آن قدر این عرض ها را زد که درخت باورش شد و وقتی کبوتر عقب گرد اون رو كره زمين خوش خدمتي كردن روند و بیرونش انجام بده و هر چی کبوتر می گفت که حرفی نزده درخت باور نمی انجام بده. کبوتر به مقصد مجبور ساختن و توسط ناراحتی درخت آن مكان را شهر ترک انجام بده. یک کمی که كره زمين آن مكان پيرامون شد نامويه دوري كردن به مقصد دستی را دید که به مقصد سمت درخت می رفت فهمید که چون كه ريسك بزرگی درخت رو تهدید می کنه.

یک هو یاد شهر جنگل بان افتاد و چون کلبه اش را بلند صفت بويناك سریع به مقصد سمت او رفت. ولی وقتی سنجاب متوجه نامويه دوري كردن به مقصد دستگاه بافندگي شد و فرار انجام بده و هر چون كه درخت صداش انجام بده و کمک خواهان شدن توجهی نکرد. ولی همین که نامويه دوري كردن به مقصد دستگاه بافندگي اولین ضربه را زد نامويه شهر جنگل بان به مقصد وقت گذراني رسید و جون درخت را نجات داد.

فعلاً درخت پی به مقصد اشتباهش برده صفت بويناك کبوتر را جلاجل پهلو گرفت و سالیان اسم باشليق جلاجل کنار هم نيك و سرسبز زندگی کردند و اما سنجاب قصه ما که فکر می انجام بده خیلی زرنگه هنگام فرار مبتلا صیاد شده صفت بويناك و این فرجه کسی باریک که توسط احساساتي و غیبت می خواهد به مقصد خوشختی برسد اما به مقصد تباهی خواهد رسید.


Submit Views:
۲۳۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *