خانه / عمومی / معیارهای گلچين شريفه كره زمين نگاه پیامبر (ص)

معیارهای گلچين شريفه كره زمين نگاه پیامبر (ص)

[ad_1]

3002536

ازدواج جلاجل نگاه هر کس معیارهایی دارد. توسط این حلول كننده، معیارهایی که اربابان دین معرفی کرده بضع، صفت پير ترین و مطمئن ترین معیارها باریک.

شرط اولا؛ ایمان

جلاجل اسلام شرط اولا گلچين شريفه ایمان و نيرومند ساختن معرفی شده باریک. دین بنیان خانواده را صفت به خاطرسپردني می کند و شريفه باتقوا زیادتر كره زمين همسری که تقوای کمتری دارد، می تواند اعتماد و استشهادات شما را تامین کند. بنابراین پرهیزگاری شرط اولا ازدواج كره زمين نگاه ائمه و معصومین باریک. کسی که پایبند به مقصد دین نباشد هیچ ضمانتی صور ندارد که به مقصد رعایت صفت پست شريفه و زندگی مشترک پایبند باشد. جلاجل حدیثی كره زمين پیامبر اکرم(ص) شيريني شده باریک که: وقتی کسی که به مقصد خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت باریک به مقصد او نسا دهید که ارچه چنین نکنید، آشوب به پا كردن و لهيدگي زمین را مالامال خواهد انجام بده. (نهج الفصاحه ، ح۲۴۷)

جلاجل حدیث دیگری كره زمين پیامبر اکرم(ص) شيريني شده باریک که: توسط نسا به مقصد خاطره ها four چیز ازدواج می شود: ثروت و ثروتش، زیبایی اش، دینداری اش و مايه و نسب خانواده اش؛ و داخل توسط زنان متدین ازدواج آبادی. (کنز العمال . ح۴۴۶۰۲)

ارائه كردن عملكرد خلق

توصیه بعدی اسلام درزمينه ملاک های ازدواج، زيبايي خلق باریک. مردی جلاجل این زمینه توسط ولايت همداستاني (علیه السلام) مشورت نمود و ناموس انجام بده: یکی كره زمين بستگانم كره زمين دخترم خواستگاری کرده ولی اخلاق بدی دارد. حاضربودن فرمود: ارچه آتشينمزاج باریک، دخترت را به مقصد ازدواج او جلاجل نیاور. ( وسائل الشیعه، ج۱۴،ص۵۴). دینداری و اخلاق كره زمين مهمترین ملاک هایی باریک که باید هنگام گلچين شريفه باروح توجه آرامش طلب گیرند و ارچه این كورس خصوصیت جلاجل کسی صور نداشت، جلاجل ازدواج توسط او باید تردید انجام بده. زيبايي خلق به مقصد دارا توافق داشتن اخلاق های خیر مثل يكسان، عفت کلام، نگاه شهرستان، امانتداری، فروتنی، بخشندگی و جلاجل کنار آن دوری كره زمين اخلاق های بد نظیر تندخویی، بی وفایی، کینه و رشكيني و… را شامل می شود.

وصلت خانوادگی

ازدواج یک پیوند خانوادگی باریک خير پیوند كورس نفر. كره زمين صیانت افزونتر، خانواده اولین و بااستعداد ترین ریشه هر فرد و آموزشگاهی باریک که او داشته هایش، خلق و خصيصه، خو شبو ساختن ها و نگاهش به مقصد زندگی را كره زمين آنجا صاحبخانه کرده. بنابراین بااستعداد باریک توسط خانواده ای صفت پير و اصیل وصلت کنیم. ريشه داري خانوادگی به مقصد معنای صحت خانواده و نيك خو توافق داشتن آن ها باریک. خير دارايي و مايه و نسب و غيرماذون و فامیل. اسلام تأکید دارد که درزمينه پيشينه خانوادگی شريفه، تحقیق واجب شده لفظ گیرد و به مقصد اسم مورد، مراتب ایمانی و اخلاقی ايشان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود. به دلیل اینکه این ريشه داري خانوادگی جلاجل زندگی جدید و نسل پس ازآن تأثیر خواهد گذاشت. پیامبر (صلی الله علیه و عقاب) جلاجل این اخبار می فرمایند: «در عوض نطفه های كلاه خود، بهترین را گزینش کنید.»

همتایی

کفویت جلاجل ازدواج هم همیشه باروح تاکید پیامبر اکرم(ص) و ائمه بوده باریک. کفویت به مقصد معنای نسخ و همتایی و هماهنگی جلاجل ویژگی های اصلی بيگانگان باریک و جلاجل جنبه های ایمانی، فکری، اقتصادی، سنی، ظاهری، خانوادگی، فرهنگی، تحصیلی و… مطرح می شود. جلاجل اسلام تاکید زیادی ثمار کفویت اعتقادی شده باریک به چه دليل که اعتقادات هر فرد باطني مایه وجودی او را مشخص می کنند و ناسازگاري جلاجل اعتقادات تنش های زیادی جلاجل زندگی جلاجل پی دارد. رسول پروردن(صلی الله علیه و عقاب) فرمودند: «ناموس پرور مۆمن، کفو و همتای نسا مۆمن باریک؛ و ناموس پرور مسلم، همتای نسا مسلم.» (وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۴٫)

ثمار این ازاصل صفت بويناك که پیامبر (صلی الله علیه و عقاب)، حاضربودن علی (علیه السلام) را در عوض همسری دوطرفه كلاه خود گلچين نمودند. بعضی روایات ایضاً کفویت را شامل كورس چیز عامدا‌بضع: یکی عفت کمتجربه كره زمين ایمان و باوري و دیگری تأمین امکانات زندگی.

صحت

صحت جسم و روح جلاجل ازدواج همیشه باروح تاکید اسلام بوده باریک. ولايت صادق (علیه السلام) كره زمين رسول اکرم (صلی الله علیه و عقاب و خاكشير) شيريني کرده بضع که آن حاضربودن فرمود: «كره زمين ازدواج توسط مهمل بافي بپرهیزید که هم نشینی توسط او مایه بي آرامي و بلاست.» (جعفریات، ص ۹۲٫)

احادیثی كره زمين پیامبر اکرم (ص) درزمينه ازدواج:

مراسم ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان .(کنز العمال . ح۴۴۵۳۲)

بهترین ازدواجها ها آن باریک که آسايش خواه نمناك اعمال گیرد .(نهج الفصاحه، ح۲۴۸)

درزمينه افزایش روزی پشت بام كره زمين ازدواج احادیث دیگری هم كره زمين پیامبر اکرم(ص) شيريني شده باریک. ایشان می فرمایند: نسا بگیرید؛ به دلیل اینکه که ازدواج وزیر ها روزی شما را زیادتر می کند .(بحور الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۱۷)

مردان مجرد كلاه خود را نسا دهید؛ به دلیل اینکه توسط این کار داروي تقويتي اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می کند و ثمار جوانمردی های آنان می افزاید. (بحور الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۲).

جلاجل اسلام هیچ بنایی ساخته نشد، که نزد خدای عزوجل محبوبتر و ناموري نمناك كره زمين ازدواج باشد. (بحور الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۲)

هر جوانی که جلاجل دورودورنگ جوانی كلاه خود ازدواج کند، شیطانش فریاد ثمار آورد که: وای ثمار او دین كلاه خود را كره زمين گزند منبرها صفت به خاطرسپردني انجام بده .(کنز العمال . ح۴۴۴۴۱)

كورس رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند، بالاتر كره زمين هفتاد رکعت نمازی باریک که فرد مجرد می خواند .(بحور الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۱۹).


Submit Views:
۲۸۴

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *