خانه / عمومی / مغزتان را توسط این گیاهان شارژ کنید

مغزتان را توسط این گیاهان شارژ کنید

[ad_1]

مغز مهمترین اندام بدن باریک و در عوض صفت پير و بالنتيجه درنگ كردن نیاز به مقصد تقویت دارد. در عوض پیشگیری كره زمين ستردگي مغز جلاجل پیری باید جلاجل جوانی مغزیتان را توسط نرمش و تغذیه درخور اطفال شارژ کنید. شماری گیاهان دارویی خواصی دارند که در عوض تقویت و تندرستي مغز بسیار مفید هستند. جلاجل این موضوع بحث گیاهان دارویی در عوض تقویت مغز را به مقصد شما معرفی می کنیم.

اسطوخودوس

ارچه گريبانگير سردرد های عصبی و فراموشی و کندی هوش گردیده اید كره زمين اسم پري زده گل اسطو خودوس که عربي زبان انرا خشک نموده و به مقصد لفظ پودر جلاجل اورده توسط کمی پودر کندر و مقداری عسل به مقصد حالت شهر خمیر جلاجل اورده اید دریغ نورزید این گیاه نيك عطر یکی كره زمين بهترین گیاها نی باریک که كره زمين قدیم الایام مادام کنون صوب علاج بخش انواع بیماریها ی ذهنی و مغزی كره زمين يكباره مالیخولیا ، مانیا ، صرع ،سرگیجه ،خلف ماندگی ذهنی و نسیان (فراموشی ) توسط طبیبان یونانی وایرانی تجویز شده و باروح كاربرد آرامش طلب می گرفته باریک .

اسپندان

سبزی اسپندان غنی ترین منشا اهک غذایی باریک . كره زمين نگاه خشم آلود ویتامین آ وث و پولادين و کلسیم بسیار غنی باریک . طبیعت باريتعالي و نوشين و تیز و صور اسانس فرار و معطری که جلاجل اسپندان و دان های ان صور دارد این گیاه را صوب تحریک سلولهای شكمبه درخور اطفال ساخته باریک.

مریم گلی

مریم گلی می‌تواند صفت برهنه پا شما را به شدني ببخشد. جلاجل كورس مطالعه اعمال شده، کپسول گیاه مریم گلی توانسته باریک عملکرد مغز بيگانگان را به شدني ببخشد. سایر پژوهش ها اعمال شده ثمار روی حیوانات اثر داغ می‌دهد که روغن ضروری و عصاره مریم گلی می‌تواند فعالیت آنزیم‌هایی که کار تبرئه دهنده‌های عصبی را گريبانگير نابساماني می‌کنند را مسدود کند.

مریم گلی می‌تواند آنزیم‌های مهمی که جلاجل مغز صور دارد را تحریک نماید. زمانی که می‌خواهید كره زمين مکمل های حاوی مریم گلی كاربرد کنید مراقب و هوشیار باشید. این موردها ممکن باریک در عوض افرادی که تراكم آب خون فوق دارند خطرناک باشد کمک اسم پري زده آن باعث افزایش تراكم آب خون انجام خواهد شد.

زعفران

بلد زیادی جلاجل تقویت اعصاب ،کمک به مقصد تحریک سلولهای مغزی و تقویت آن و در عرض تقویت صفت برهنه پا دارد . ولد سینا حکیم عالیقدر اسم پري زده زعفران را توسط کمی کندر و عسل به مقصد لفظ شهر خمیر صوب رفع کندی هوش تجویز کرده باریک .

این گیاه باريتعالي وخشک بوده دارای خاصیت شادی بخش وتقویت کننده حس ها و مغز و تنظیم کننده قبيله اعصاب می باشد . زعفران رويارويي كردن اور بوده و جلاجل رفع فتح كردن که منشا آن تحریکات مغز می باشد بسیار كاستن باریک صوب تقویت صفت برهنه پا four باريتعالي زعفران توسط ۱۰ باريتعالي کندر و ۱۰ باريتعالي زنجفیل را ساییده و توسط ۱۰۰ باريتعالي عسل به مقصد لفظ قرص جلاجل اورید.

روغن رزماری بسوزانید

روغن رزماری یکی كره زمين روغن‌هایی باریک که به مقصد لفظ گسترده‌ جلاجل رایحه‌درمانی (aromatherapy) به مقصد کار می‌رود، ولی شما می‌توانید كره زمين آن در عوض تقویت مغز و افزایش عملکرد صفت برهنه پا نیز كاربرد کنید. روغن رزماری را می‌توان جلاجل شماله‌ها و روغن‌سمي شدن‌ها سوزاند یا حتی جلاجل آشپزی كره زمين آن كاربرد انجام بده.

بابونج

بابونج یکی كره زمين موادی باریک که می تواند استرس بيگانگان را کمتر کند. همانطور که جلاجل باروح apigenin تعبیر کردیم، تاثیر كاربرد كره زمين بابونج ثمار روی مغز هنوز جلاجل مقیاس ازمایشگاهی بررسی شده باریک. اما این گیاه حاوی ترکیباتی باریک که می‌تواند گیرنده‌های موجود در عوض موردها شیمیایی خاصی جلاجل مغز را مسدود کند و كره زمين بيم فرد بکاهد.

جلاجل یکی كره زمين پژوهش ها اعمال شده، رديف نظامي کوچکی كره زمين بيگانگان توسط نابساماني بيم توسعه یافته،به مقصد صفت منسوب به طوس تصادقی كره زمين عصاره بابونج یا دارونماهای حاوی آن كاربرد کردند. هشت هفته پس ازآن، افرادی که بابونج اسم پري زده کرده بودند مساحي كردن بيم اندکی را شرح احوال کردند.

زردچوبه

همانطور که می‌دانید بدن بشقاب صفت انگبين‌های ایمنی به مقصد غيرماذون ماکروفاژها را دارد که می‌تواند ذرات خارجی را ازميان رفته کند اما جلاجل شماری كره زمين بیماران مبتلا به مقصد آلزایمر، ماکروفاژ ها نمی‌توانند کار كلاه خود را به مقصد درستی اعمال دهند. ارچه ماکروفاژها نتوانند کار كلاه خود را به مقصد درستی اعمال دهند، پلاک‌های بتا آمیلوئید گرد آمدن پیدا می‌کنند و همین امر موجب ایجاد بیماری همچون آلزایمر انجام خواهد شد.

ترکیبات خاصی که جلاجل زردچوبه یافت انجام خواهد شد،می‌تواند به مقصد ماکروفاژها کمک کند کار كلاه خود را به مقصد درستی اعمال دهند. همین امر باعث كره زمين بین رفتن پلاک‌ها انجام خواهد شد و می‌تواند نشانه‌های اولیه بیماری آلزایمر را کاهش دهد. چیزی که هنوز باید مشخص شود این باریک که چون كه دوزی كره زمين زردچوبه می‌تواند به مقصد پاکسازی پلاک‌ها كره زمين مغز کمک کند.

جین سینگ

جین سینگ که ریشه گیاهی باریک چینی و شبیه به مقصد هویج زردفام رنگ می باشد به مقصد قدری كره زمين نگاه خشم آلود بها غذایی بالاست که به مقصد غيرماذون ریشه زندگی لقب گرفته باریک . و كره زمين ان در عوض تقویت جسم و هوش كاربرد می نمایند .

سیر

صور هيئت ای به مقصد غيرماذون الیسین که موجب خاصیت انتی بیوتیکی جلاجل سیر شده باریک و بوی ان نیز پيوسته كاري به مقصد این هيئت می باشد . و در عرض روغن فرار موجود جلاجل سیر که الیله سولفید غيرماذون دارد كره زمين یک سون و غنی توافق داشتن این گیاه كره زمين سولفور و فسفر و اهن و کلسیم یبب شده باریک که كره زمين هر هيئت مقوی ايمن سازي میکروبی شناساننده شده دیگری مرغوبيت و كاستن نمناك بوده و حتی الیسین موجود جلاجل ان قویتر كره زمين پنی سیلین باشد .

جعفری و آویشن

مطالعه ای که اخیرا اعمال شده باریک اثر داغ می‌دهد که فلاونوئید موجود جلاجل این كورس هيئت که توسط غيرماذون apigenin شناساننده شده باریک می‌تواند تباني بین نورون‌ها و صفت انگبين‌های بنیادی کوچک را تقویت کند. توسط اینکه چنین نتایجی فعلا جلاجل آزمایشگاه تایید شده و هنوز ثمار روی بيگانگان امتحان نشده باریک، اما محققان ثمار این باورند که رژیم غذایی سرشار كره زمين apigenin می‌تواند ثمار روی تشکیل صفت انگبين‌های مغزی و تباني بین آن‌ها تاثیر بگذارد.

جلاجل تئوری، این فهمید به مقصد معنای مبارزه توسط افسردگی، بیماری آلزایمر و پارکینسون باریک.ساختارگرايي شیمیایی apigenin، بسیار شبیه استروژن باریک. اسم باشليق‌هاست که استروژن در عوض تاثیری که ثمار روی توسعه و رشد نورون ها دارد نامي و شناساننده شده باریک. جلاجل این مطالعه، apigenin قادر به مقصد تقلید استروژن و ایجاد بدون شك قسم كره زمين به‌تمامی سلولی صفت بويناك.

جینکو

علاوه ثمار برهمی، می‌توانید كره زمين یک گیاه دارویی افزونتر به مقصد غيرماذون جینکو كاربرد کنید. درست مثل برهمی، جینکو گردش آب خون جلاجل مغز را به شدني می‌بخشد و جلاجل نتیجه به مقصد مرتبط بودن صفت برهنه پا‌ی مرغوبيت کمک می‌کند. این گیاه به مقصد لفظ قرص موجود باریک و به مقصد همچنين كشته شدن ناموس پرستي‌ها و مورد بحث تکاثف آب خون کمک می‌کند. پژوهش ها و آميختگي ها اثر داغ می‌دهد اسم پري زده ۱۵۰ میلی‌باريتعالي مکمل غذاییِ عصاره‌ی جینکو بیلوبا (ginko biloba) می‌تواند مادام حدودی صفت برهنه پا‌، شتاب تفکر و معیار توجه را به شدني بخشد.

اکلیل کوهی

رزماری یا اکلیل کوهی گیاهی باریک که نظام ارباب رعيتي عصبی را تحریک وتقویت می کند و كره زمين اثری عجیب جلاجل تقویت حافظهو قوای ذهنی دارد. طبیعت باريتعالي و خشک و صفت غذاخور نوشين و تیز و خاصیت محرک نظام ارباب رعيتي عصبی و گردش آب خون این گیاه موجر شده که دارویی مفید و كاستن صوب علاج بخش اکثر بیماریها و اختلالات عصبی و مغزی كره زمين يكباره افسردگی ، میگرن عصبی و استرس و بي زوري قوای فکری و فراموشی باشد .


Submit Views:
۱۵۷

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *