خانه / عمومی / نکات بسیار بااستعداد تعدادی پزشكان کیک

نکات بسیار بااستعداد تعدادی پزشكان کیک

[ad_1]

3002804

خیلی مواقع توسط اینکه شما دقیقا مرحمت ها پزشكان کیک رو اعمال دادید و خیلی هم تعدادی ترتیب اش زحمت کشیدید کیک شما نامسلح میشه، شاید خیلی كره زمين نکات خیلی خیلی بااستعداد به مقصد نگاه خشم آلود شما بی اهمیت واشق…. زیادتر مشکلات و نکات بااستعداد را تعدادی شما جلاجل این موضوع بحث جمهور آوری کردیم امیدوارم مشکلاتتون گدازش بشه.

نکردن کیک:

بیشترین مشکل کیک پزها نکردن کیک هست خیل وقتا کیک حالت شیرینی به مقصد خوش خدمتي كردن میگیره و موادش به مقصد هم میچسبن و اصلا حالت دار ندارن چون:

۱- تخمچه طير مستقیم كره زمين یخچال بيرون شده و داخل کیک كاربرد شده(حتما باید تعدادی همه قسم کیک تخمچه طير نیم زمان سنج داخل حجره بمونه و پس ازآن كاربرد بشه).

۲- مقدار مایعات مثل پيمان،شیر،ماست، دوغ و …دقیق نبوده یا مایع خیلی خیلی رقیق شده یا غلیظ.

Three- مقیاس هم نواختن خیلی ناچیز بوده ولی جلاجل اواخر که نباید موردها هم بخوره زیاد هم خورده و كره زمين همه مهمتر مخلوط وزیر ها دورانی جلاجل هم نواختن رعایت نشده.

Four- دمای فر یا خیلی زیاد بوده یا خیلی ناچیز(ارچه زیاد واشق کیک نمیکنه و زیادتر نپخته میمونه و ارچه ناچیز واشق کیک میکنه ولی به مقصد دوره پفش رو كره زمين دستگاه بافندگي میده و مضبوط میشه)

۵- فر كره زمين قبل باريتعالي نشده(ارچه فر كره زمين قبل باريتعالي نشه همه کیک میخوابه.

۶- موردها رو غير اولویت نحو مخلوط کردید یعنی هرچیزی رو هر هنگام ولادت خواستید ریختید، این فهمید خیلی زیاد پیش میاد و خیلی روی کیک تاثیر منفی داره.

۷- كره زمين کره یا روغن داغ و پيمان نشده كاربرد کردید یا خیلی داغش کردید و به مقصد موردها اضافش کردید.

Eight- بیکینگ پودر یا خودخوري شیرین به مقصد نسبت آرد ناچیز بوده یا خیلی کهنه بوده(ارچه آرد مطمئن ندارید مقیاس رو باید ۲تا۳برابر نحو بریزید برخودهموار كردن نتیجه پسندیده بشه).

۹- روغن یا کره رو زیادتر كره زمين حد عادت گرفته ریختید یا ظرف رو زیاد افزودن کردید.

۱۰- اندازه شکل نسبت به مقصد مایه کیک مهتر یا خیلی کوچیک بوده.یا اینکه مقیاس ۱سوم توش رعایت نشده(یعنی احكام ۱سوم شکل باید مالامال كره زمين مایه کیک بشه)

۱۱- موردها خیلی کند دردسترس شده و مسافر بین ترتیب موردها برخودهموار كردن جايگزين شدن جلاجل فر خیلی خیلی زیاد بوده(به مقصد نگاه خشم آلود منبرها حد اکثر زمان دردسترس سازی باید نیم زمان سنج برخودهموار كردن ۴۵دقیقه واشق علی الخصوص توی هوای داغ اصلا نباید بین ترتیب و پزشكان مسافر بیفته چون نمداري کیک کلا كره زمين بین میره و کیک پفدار نمیشه)

چسبنده توافق داشتن روی کیک:

۱- کیک داخل شکل خوش خدمتي كردن داغ نشده و خیلی گاه بيرون شده.

۲- وقتی کیک دردآشنا بوده طوق چیزی آرامش طلب گرفته (سه گوش ديس كوچك تعدادی اخذ كردن)

Three- مایعات شما خیلی رقیق بوده یا زیادی كره زمين مایعات كاربرد کردید(سعی کنید شیر توسط ترکیب چربي شير كاربرد کنید)

Four- زمان پزشكان ناچیز و هرم فر زیاد بوده.

کیک نم دارد

۱- کیک خیلی داخل شکل باقی مونده و فضاش هم باريتعالي بوده و کیک مسكر کرده.

۲- کیک کامل نپخته ولی ظاهرش مضبوط بوده و كره زمين فر بيرون شده(اسم تاييد توسط عرض اندام دندون اعمال نشده و داخل کیک مغزپخت نیست)

Three- مقدار یکی كره زمين ۳ماده اولیه(شکر،مایعات و روغن)زیاد بوده یا روغن جامد كاربرد شده که پيمان نشده و مقدارش زیاد كره زمين نحو بوده!

کیک گودال گودال داره

۱- دلیل اصلیش دمای زیاد و اختصاصی پزشكان ناچیز هست.

۲- مقیاس مخلوط وزیر ها یا ناچیز بوده یا زیاد سه گوش شکر و کره پسندیده مخلوط نشد یا زیاد درهم آميختن.

Three- زیادی خودخوري شیرین یا بیکینگ پودر ریختید یا اینکه به مقصد جای بیکینگ پودر خودخوري شیرین اضافه کردید.

کیک ترنجيده(چروک) :

۱- دلیل اصلی شکل خیلی مهتر هست طوری که موردها مثل اين كه احكام معامله پاياپاي شکل رو دمساز شدن!

۲- زیادی شکل رو افزودن کردید طوری که وقتی مایه رو ریختید روغن اضافی همراهش تبيره اومد!

Three- موردها رو غیر دورانی زیاد هم زدید (موردها خیلی روی هم تاشدن)

Four- زیادتر كره زمين مقدار نحو مایعات ریختید.

۵- هرم فر ناچیز بوده و کیک زیاد كره زمين مقدار واجب شده رساتر كردن شده(اختصاصی طولانی)

۶- هرم فر خیلی زیاد بوده اختصاصی پزشكان هم زیاد. فر داغ بوده بنابراین اختصاصی پزشكان زیاد شده.

۷- مقدار سفیده زیاد بوده و خیلی هم داشته و بین موردها کیک جو ایجاد شده.

Eight- مقیاس شکر و مایعات درخور اطفال نبوده یا شکر زیادی دان شنيع بوده(این جوری شکر سنگین میشه و مقدارش نسبت به مقصد نحو توسط اینکه برابره ولی جلاجل واقع کمتر یا بیشتره)

۹- شکل باروح كاربرد نسبت به مقصد موردها کوچک بوده و موردها خیلی مجمل توافق داشتن.

۱۰- کیک وقت گذراني پزشكان تکون خورده یا بهش ضربه زدید!

۱۱- جلاجل فر وقت گذراني پزشكان همچنين شده یا دماش ناچیز بوده!

۱۲- پس ازآن كره زمين اضافه وزیر ها آرد شهر خمیر زیاد مخلوط شده اونم به مقصد آواز غیر دورانی!

کیک خیلی زبره یا وسطش گود رفته

۱- فر شما كره زمين قبل دردآشنا نشده یا دما خیلی ناچیز بوده و کیک آرامش جو رساتر كردن شده.

۲- کامل توی روغن یا کره گدازش نشده یا به مقصد عبارتی ناچیز درهم آميختن یا روغن داغ بوده.

Three- بیکینگ پودر یا خودخوري شیرین خیلی زیاد بوده یا کهنه بوده.

Four- آرد خیلی سنگین بوده یا ثروت نغن بوده یا نامرغوب!

۵- مقیاس مایعات خیلی ناچیز بوده و مایه کیک خیلی غلیظ بوده.

۶- موردها پسندیده داخل شکل ریخته نشدن یا اینکه مساحت گرفتن صافی تعدادی کیک گلچين نشده و طوق هم کامل مستي زدا نشده.

رویه لزج و چسبناک و داخل کیک خشک شده

۱- موردها خیلی درهم آميختن مخصوصا آخركار کار اونم به مقصد لفظ غیر دورانی!

۲- زمان پزشكان زیاد بوده یا هرم ناچیز بوده !

Three- سفیده خیلی ضربت ديده شده حتما میدونید که ارچه پس ازآن كره زمين وزیر ها سفیده یا چربي شير اون رو دوباره بزنید نتیجه معکوس میشه!

Four- شکل خیلی مهتر بوده و مایه کیک زیادتر کف شکل عريض سازي شده و زیاد كره زمين ۲سوم شکل خالی مونده!

۵- محیط کارتون خیلی داغ بوده یا اینکه روغن یا کره یا تخمچه طير به مقصد لفظ داغ كاربرد كشته شدن.

۶- مقیاس چربی و مایعات ناچیز بوده یا اینکه مقدار ارد زیاد بوده .

گنبدی كشته شدن و شهرستان ترک تغذيه كردن کیک (تبيره نيرو گرفتن بخت ميان بند کیک)

۱- فر زیادی دردآشنا بوده و زیادتر كره زمين نیم زمان سنج هم باريتعالي شده.

۲- موردها رو جلاجل انتهای کار زیادی هم زدید اونم به مقصد شکل غیر دورانی.

Three- مقیاس مایعات نسبت به مقصد آرد ناچیز بوده یا اینکه آردتون سنگین بوده و زیاد شده.

Four- کیک رو جلاجل خن ميان بند نپختید و دما كره زمين تبيره یا پایین زیاد طوق اومده!

کیک نامتقارن شده (رویه کج یا شیبدار شده)

۱- مساحت گرفتن زیر کیک میانی نیست.

۲- قالبتون زیادی سبکه و موردها داخلش مستي زدا نمیمونن.

Three- بیکینگ پودر پسندیده مخلوط نشده.

Four- موردها خشک الک نشدن.

همه بخت های کیک طلایی نیست و بعضی جاها سفید شده ی قهوه ای تیره:

۱- کی رو دقیق ميان بند فر نذاشتید و زیادتر به مقصد کناره های فر نزدیکه برخودهموار كردن ميان بند فر.

۲- کیک جلاجل خن ميان بند رساتر كردن نشده.

کیک خاكسترشده ولی وسطش نپخته

۱- دقیقا مشکلات تبيره صور داره به مقصد اضافه اینکه دمای فر خیلی خیلی زیاد بوده یا اینکه زیادی كره زمين قبل باريتعالي شده.

کف کیک سنگین شده و حالت شهر خمیر چسبنده داره

۱- موردها خشک رو Three شهر بار الک نکردید و جلاجل کل اصلا پسندیده موردها هم نخوردن.

۲- مایعات رو زیادتر كره زمين نحو ریختید.

Three- تخمچه طير ها یا شنيع بوده یا زیاد!

کیک خیلی مضبوط شده

۱- فر زیادی دردآشنا بوده یا زمان طولانی تعدادی باريتعالي شدنش محض اين كه شده!

۲- آردتون خیلی سنگین بوده هواگیری نشده(یعنی ۳بار الک نشده) یا اینکه خودخوري شیرین و بیکینگ پودر به مقصد آرد اضافه نشده و آرد رو سبک نکرده.

کیک خوشرنگ نیست و خیلی تیره و مظلم شده

۱- آرد به مقصد نكراء نامرغوب بوده!

۲- آرد،بیکینگ پودر یا خودخوري شیرین خیلی کهنه توافق داشتن.

Three- ظرفتون فلزی بوده و تعدادی شهر بار اولا كاربرد میشده.

کیکم چسبندست مثل اين كه که نم داره

۱- آرد ناچیز ناچیز به مقصد سفیده اضافه نشده و قبلش هواگیری نکردید(۳بار الک وزیر ها).

۲- مایعات داخل کیک زیاد بوده یا آردتون زیادی سبک بوده!

کیک به مقصد شکل چسبیده و به مقصد سختی مستثنا میشه

۱- شکل رو آرد پاشی و بعدش افزودن نکردید.

۲- کیک پس ازآن كره زمين پزشكان یا خیلی گاه كره زمين شکل بيرون شده یا خیلی دیر(نیم زمان سنج باید بمونه برخودهموار كردن داغ بشه پس ازآن جداش کنید)

Three- کیک هنوز داخلش چربي شير و پسندیده نپخته(به مقصد دلیل دمای تبيره احكام روی کیک رساتر كردن شده!)

کیک خرده خرده شده

۱- مقدار چربی یا شکر خیلی ناچیز بوده!(این جور مواقع مایه کیک خیلی خیلی غلیظ و سوراخ سمبه)

۲- زیادی موردها کیک رو هم زدید اونم جلاجل مرحمت ها آخركار اونم به مقصد لفظ غیر دورانی.

Three- کیک رو دردآشنا دردآشنا كره زمين شکل مستثنا کردید.

Four- شکر یا بیکینگ پودرتون زیاد بوده.

کیک كره زمين شکل بیرون ضربت ديده

۱- زیاد كره زمين ۲سوم شکل رو مالامال کزدید.

۲- زیاد كره زمين حد بیکینگ پودر ،پنج ضلعي یا خودخوري شیرین ریختید.

Three- قالبتون کوچیک بوده.

Four- ارچه كره زمين ماست كاربرد کردید حامض بوده!

۵- مایعات زیاد توافق داشتن یا اینکه موردها رو پسندیده مخلوط نکردید سه گوش آرد رو یک دفعه یا ۲باره ریختید و پسندیده هم نزدید.


Put up Views:
۶۹۰

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *