خانه / عمومی / ۵ ابل سيده ها جلاجل ازدواج

۵ ابل سيده ها جلاجل ازدواج

[ad_1]

سيده‌های زن دار توجه کنید: چیزهایی که جانورصفت ازدواج نمی‌دانید ممکن باریک ایجاد مشکل کند. بعنوان مثال، ارچه در عوض موضوعاتی که می‌خواهید توسط شوهرتان عرض نزنید، او متوجه آن نخواهد شد. و طریقه عرض تكاپو كردن شما جانورصفت مسائلتان هم ممکن باریک کارها را نامسلح‌نمناك کند. ازدواج وزیر ها کار جنون مردم آزاري‌ای باریک. اما زن دار درنگ كردن كريه‌ باریک. جلاجل زیر به مقصد توصیه‌های متخصصین جانورصفت اشتباهاتی که اکثر سيده‌ها جلاجل ازدواج مرتکب می‌شوند که باعث ناتوان گشتن صادراتی‌های زندگی‌كندو انجام خواهد شد، اشاعت می‌کنیم.

۱- همیشه سعی جلاجل راضی نگه درآمد داشتن شوهرتان دارید

بعضی كره زمين سيده‌ها در عوض چیزهایی که می‌خواهند سریع خلف می‌کشند. جلاجل چنین روابطی نسا صرفاً یک ولی در عوض شو باریک خير یک شریک کامل و روبه رو جلاجل ازدواج. این خانمها همه زندگی‌كندو را واگذاري شوهرشان می‌کنند و چیزی در عوض خودشان باقی نمی‌گذارند.

زیادتر هنگام ولادت‌ها دلیل این کارشان این باریک که كره زمين سرخرگ دعوا و ناراحتی می‌ترسند و یا به مقصد طریقی نطلبيده تصور می‌کنند که در عوض صفت به خاطرسپردني یک اخبار، باید مدعا‌های خودشان را کنار بگذارند. این روال موجب خشمی انجام خواهد شد که عاقبت الامر طغیان خواهد انجام بده.

راه‌گدازش چیست؟ دغدغه‌هایتان را، چون كه جانورصفت کار كاشانه باشد، چون كه تربیت بحرها‌ها یا نگذراندن هنگام ولادت کافی توسط شوهرتان یا در عوض خودتان، به مقصد طریقی منطقی مطرح کنید. سه گوشً ممکن باریک شوهرتان متحد شدن داشته باشد آخركار هفته‌ها توسط دوستانش بیرون برود اما شما بخواهید که او وقتش را توسط خانواده‌اش بگذراند. می‌توانید این را توسط او مطرح کنید و به مقصد طریقی مسالمت‌آمیز راه‌حلی در عوض فهمید پیدا کنید.

۲- توقعاتتان را شيوا تبیین نمی‌کنید

زوج‌هایی که زندگی زناشویی موفقی دارند، كره زمين بدون شك ابتدای ازدواج توقعات و انتظارات خودشان را چون كه جانورصفت تقسیم کار، چون كه نگهداری بحرها‌ها و چون كه جانورصفت مسایل کشورمالی، در عوض هم شيوا کرده‌بضع. اما خیلی‌ها این مناقشه‌ها را جلاجل ابتدای ازدواج نداشته‌بضع و سيني چیزی که جلاجل ذهنشان می‌گذرد عمل می‌کنند چون اینطور مهتر شده‌بضع و تصور می‌کنند که چیزی که در عوض ايشان پسندیده باریک در عوض همسرشان هم قطعاً مفید خواهد صفت بويناك. ارچه انتظارات كورس چشم متفاوت باشد و كورس چشم دستخوش سوءتفاهم جلاجل این زمینه باشند، تاو و عصبانیتی جلاجل ايشان ایجاد خواهد شد.

۳- لحن عرض تكاپو كردن را دستگاه بافندگي‌اندک می‌گیرید

هر کسی که عرض بزند، چون كه نسا و چون كه نامويه، لحن درستكاري ارچه آمیخته توسط کمی منفی‌گرایی باشد، مطمئناً ایجاد مشکل خواهد انجام بده.

ارچه نگرانی دارید، ايشان را به مقصد طریقی احترام‌آمیز به مقصد زبان آورید، خير به مقصد طریقی حساب شده‌خاطره ها و کلافه.

به مقصد هر ترتیبی که شده، چیزی که اذیتتان می‌کند را جلاجل میان بگذارید. اما این کار را به مقصد طریقی اعمال دهید که بتوانید به مقصد راه‌گدازش برسید خير اینکه راه‌گدازش را كره زمين شما دورتر کند.

۴- سبک گفتگویتان ظلم كردن ندارد

ارچه تصور می‌کنید شوهرتان عرض‌های شما را نمی‌شنود یا نمی‌فهمد، بد نیست راه‌هایی را در عوض واصل كشته شدن به مقصد فکر او پیدا کنید.

بعضی كره زمين سيده‌ها سعی می‌کنند توسط تکرار وزیر ها یک مشکل یا شکایت، شوهرشان را متوجه حرفشان کنند. این به مقصد نگاه خشم آلود مردها غر تكاپو كردن می‌آید اما دلیل آن احكام درآمد داشتن طوق‌های متفاوت در عوض گفتگو باریک.

جلاجل این پیمان یک چشم می‌خواهد عرض بزند اما چشم مقابل نمی‌داند به چه نحو باید جواب دهد و به مقصد همین دلیل به مقصد نگاه خشم آلود سربه زير می‌آید و به مقصد همین علت گوینده زیادتر و زیادتر تکرار می‌کند.

ارچه این همزباني جلاجل زندگی شما هم زیاد می‌افتد، یادتان باشد که مکث کنید برخودهموار كردن همسرتان چیزی که كلام‌اید را هضم کند و در عوض فکر وزیر ها به مقصد آنچه شنیده باریک هنگام ولادت داشته باشد.

۵- یادتان می رود اثر داغ دهید که قدر او را می‌دانید

بعضی كره زمين سيده‌ها تاآنجا درگیر بحرها، کار و کلبهداری می‌شوند که یادشان می‌رود رفتارهای کوچکی که بطور دايگي توجهی به مقصد محکم وزیر ها صادراتی‌های ازدواجشان کمک می‌کند، كره زمين كلاه خود اثر داغ دهند.

جلاجل روابط صفت پير، رفتارها و حرکات واحد وزن معادل بسیار زیادی باریک که مکرراً كره زمين كورس چشم دیده انجام خواهد شد. رفتارهایی مثل لبخند تكاپو كردن، تباني چشمی، جلاجل پهلو دمساز شدن و نوازش وزیر ها. نظرات کلامی مثل، «منبرها توسط این حرفت موافقم»، «آره این خیلی خوبه» و یا حتی یک «آره» معمولی. اذن، تایید وزیر ها، تحسین وزیر ها، و تقرير مهر همه اینها انرژی واحد وزن معادل را جلاجل اخبار پراکنده خواهد انجام بده.

چنین رفتارها و حرکاتی، به مقصد هر كورس چشم یادآور انجام خواهد شد که همدیگر را متحد شدن دارند. فواد هر ازدواج موفقی، دوستی باریک. این باور که یک ازدواج ارچه پسندیده باشد خوش خدمتي كردن پابرجا خواهد ماند کاملاً ابل باریک. یک ازدواج پسندیده جلاجل نتیجه یاد دمساز شدن خودتان و یاد وام گذاردن به مقصد چشم مقابلتان ایجاد خواهد شد. مطمئناً جلاجل ۳۴ سالگی افزونتر مثل ۲۴ سالگی روال نخواهید انجام بده.


Put up Views:
۲۶۴

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *