خانه / عمومی / ۵ هم آهنگي بااستعداد جلاجل ازدواج

۵ هم آهنگي بااستعداد جلاجل ازدواج

[ad_1]

۰۰۰۷۶۱۲۷۳۹

قبل كره زمين ورود به مقصد زندگی مشترک مرغوبيت باریک راجع به مقصد تمامی مواردی که جلاجل حکم ناقوس ريسك به مقصد شمار می آید گفتگو شود. شماری تفاوت ها موجر سبک زندگی کاملا پرخيده توسط چشم مقابل می شود و واجب شده باریک که این تفاوت ها را جدی گرفت.

این تفاوت ها کدامند؟ کدام ميراث ها را باید جلاجل چشم مقابل تان چک کنید؟

فلسفه ازدواج

چک کنید که تصویر شما كره زمين ازدواج عالی چیست؟ دیدگاه چشم مقابل جلاجل این به دفعات چیست؟ هر کدام تان چون كه دلایلی تعدادی ازدواج وزیر ها دارید؟ سهم هر کدام كره زمين شما تعدادی رسیدن به مقصد موفقیت جلاجل ازدواج چقدر باریک و چون كه کارهایی باید اعمال دهید؟

صاحبخانه رسيدگي های ازدواج

آیا هر كورس شما به مقصد اندازه کافی تعدادی ازدواج رساتر كردن هستید؟ یکی كره زمين شما بخردانه نمناك باریک و دیگری هیجانی نمناك؟ آیا کارهایی که شما یا چشم مقابل تان جلاجل زندگی اعمال داده اید یا تصمیماتی که می گیرید، كره زمين نگاه خشم آلود چشم افزونتر، مناسب و منطقی باریک یا زیر سوال می رود؟ به مقصد مگراين كه این ها، آیا هردو رسيدگي های واجب شده جلاجل ازدواج را صاحبخانه کرده اید؟ تعدادی ازدواج احكام رسيدگي جنسی کافی نیست. باید شخصیت كلاه خود را بشناسید مادام به مقصد رسيدگي شخصیتی برسید. باید احساسات و عواطف كلاه خود را بشناسید مادام رسيدگي عاطفی داشته باشید. باید موقعیت اجتماعی كلاه خود را درک کنید و هویت اجتماعی پیدا کنید مادام به مقصد رسيدگي اجتماعی برسید و باید تکلیف تان توسط اعتقاداتتان شيوا باشد مادام رسيدگي معنوی داشته باشید.

به مقصد مگراين كه این ها، رسيدگي اقتصادی هم ضروری باریک. درآمد داشتن عمل جايز شمردن، توانایی طلوع كردن كره زمين كفالت درآمد و مصرف زندگی و دستور كار کشورمالی درآمد داشتن تعدادی آینده، توانایی مدیریت کشورمالی و … همه و همه اثر داغ دهنده رسيدگي مادی و اقتصادی هستند.

هم آهنگي اعتقادی

جلاجل بدون شك مقام ها اولیه آشنایی یا خواستگاری بسنجید که چقدر كره زمين نگاه خشم آلود اعتقادی به مقصد هم شباهت دارید؟ چقدر هم آهنگي دارید؟ چون كه تفاوت هایی میان شما صور دارد و این تفاوت ها چقدر مشكل سازي عود خواهند شد. یادتان باشد، دین و اعتقادات به مقصد هیچ وجه یک مشكل سازي کاملا شخصی نیستند. چون روی سبک زندگی ما اجاره دهنده می گذارند و مشكل سازي عود خواند شد. نمی توان كره زمين فردی که اسم باشليق ها توسط یک باوري و منش خاص روال کرده باریک بيوس داشت که یک به دفعات تغییر عقیده دهد.

تناسبات خانوادگی

مسائلی مثل هم آهنگي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، آداب و قواعد و فلسفه زندگی را بررسی کنید و توسط فردی ازدواج کنید که بیشترین هم آهنگي را كره زمين این صوب توسط او دارید. چون جلاجل نهایت، بيگانگان همیشه به مقصد ریشه هایشان برمی گردند و ریشه های ايشان، خانواده ای باریک که جلاجل آن رشد کرده بضع.

هم آهنگي های شخصی

این هم آهنگي ها شامل هم آهنگي سنی، هم آهنگي جلاجل مقیاس تحصیلات، يكساني علایق و تفریحات، هم آهنگي تیپ شخصیتی می شود.


Publish Views:
۴۵۱

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *