خانه / عمومی / ۱۲ ابل دخترانه جلاجل ازدواج

۱۲ ابل دخترانه جلاجل ازدواج

[ad_1]

خطاهایی صور دارد که دوطرفه سيده‌ها را جلاجل بدون شك سرخرگ گلچين و تصمیم‌گیری تعدادی ازدواج به مقصد ابل می‌اندازد. به مقصد عبارت افزونتر، باید تعدادی گلچين زن آزاري كره زمين این ۱۲ اشتباه دوری کنید.

ابل شماره ۱

هنگامی بعضی دوطرفه سيده‌ها اعتماد به مقصد شهواني پایینی دارند و فکر می‌کنند مالامال كره زمين اشکال هستند و باروح تایید دیگران آرامش طلب نمی‌گیرند، جلاجل حالی که ارچه به مقصد نکات واحد وزن معادل خودشان توجه کنند، كره زمين خیلی‌ها مرغوبيت به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسند.

ابل شماره ۲

جلاجل مواردی، دوطرفه سيده‌ها توقف دارند فورا اخفاك و علاقه شدید و رویایی بین ايشان و زن آزاري آینده‌كندو به مقصد صور بیاید و به مقصد عبارتی چشم مقابل فورا یک قلب خير صد قلب عاشقشان بشود. وقتی چنین توقعی دارند و زلزله باروح نگاه خشم آلود ايشان هم آوازي نمی‌افتد، فورا بي اشتياق شده، پشت سر می‌کشند. ارچه توقف دارید جلاجل بدون شك برخورد اولا یک اخبار شدید عاشقانه به مقصد صور بیاید؛ جلوی این ازدواج، یک پرچم قرمز مهتر نگه داشته‌اید. توسط این کار واقع‌بینی را کنار گذاشته‌اید، جلاجل حالی که دنیای ما کاملا واقعی باریک.

ابل شماره three

نامويه ایده‌خاندان ها زندگی شما توسط مردهای به مقصد تركيب ایده‌خاندان ها فیلم‌ها کاملا فرق می‌کند. به مقصد عبارتی انتظاركش چنین موجوداتی نباشید، چون احكام به مقصد فیلم‌ها علاقه دارند.

ابل شماره four

هنگامی دخترها نشاني فردی می‌روند که هیچ شباهتی به مقصد ايشان ندارد و احكام به مقصد یک دلیل خاص باروح تایید آنهاست. یادتان باشد فرد توسط یک خصوصیت نمی‌توان زندگی انجام بده.

ابل شماره ۵

تمرکز روی نکات منفی خطای بزرگی باریک. یادتان باشد ارچه به مقصد هر دلیلی درزمينه مردها احساسات منفی جلاجل شما ‌صور داشته، ايشان را کنار بگذارید و توسط دیدگاه واحد وزن معادل، انتخابی درخور اطفال داشته باشید.

ابل شماره ۶

بعضی دوطرفه سيده‌ها که تحصیل و عمل مناسبی دارند، فکر می‌کنند به مقصد دلیل رفع نیاز کشورمالی می‌توانند كره زمين موضع تبيره درستكاري کنند و به مقصد کمک یک نامويه احتیاج ندارند. این دوطرفه سيده‌ها توسط این طرز تفکر مانع بزرگی مقابل خودشان ایجاد می‌کنند و نمی‌توانند درست گلچين کنند، چون همواره دیگران را كره زمين كلاه خود می‌رنجانند.

ابل شماره ۷

ایثار و فداکاری زیاد كره زمين حد، به مقصد دیگران زیاد كره زمين كلاه خود فکر وزیر ها و نیاز دیگران را به مقصد كلاه خود مقدم آگاهي داشتن ابل بزرگی باریک که بعضی دخترها مرتکب می‌شوند. ارچه به مقصد هر دلیل شهر بار مسئولیتی به مقصد شب گذشته شماست قبول؛ اما باید اولا به مقصد خودتان، نیازهایتان و آینده شخصی‌تان فکر کنید و موقعیت‌ها را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید.

ابل شماره eight

تحصیل یک فهرست رسا تبيره كره زمين خصوصیات زن آزاري باروح نگاه خشم آلود توسط صفت انحصارطلب جزئیات و ریزه‌ کاری‌ها ابل باریک. درست باریک که باید فردی را گلچين کنید که خصوصیات او به مقصد نظرات شما شبیه‌نمناك باشد اما ارچه زیاده كره زمين حد محافظه‌کارانه عمل کنید و صفت انحصارطلب زیر و مواد منفجره او را باروح اتفاقات آرامش طلب دهید، عاقبت الامر مواردی پیش می‌آید که توسط فهرست شما همخوانی ندارد و همین مشکل باعث انجام خواهد شد به مقصد دلیل هم سر جزئی، فرد باروح نگاه خشم آلود را قبول نکنید.

ابل شماره ۹

ارچه برخودهموار كردن یک سنی ازدواج نکرده‌اید و فعلاً فکر می‌کنید دیر شده و دیگران شما را زیر ذره‌بین آرامش طلب داده‌بضع و پس ازآن احكام به مقصد همین دلیل، فورا به مقصد یک متقاضي آره می‌گویید، ابل می‌کنید.

ابل شماره ۱۰

مقایسه همیشه کار را نامسلح می‌کند. ارچه دائم خواستگارها را توسط هم یا توسط سایر افرادی که اطرافتان هستند و باروح تایید شما آرامش طلب گرفته‌بضع، مقایسه ‌کنید، مطمئنا نمی‌توانید تصمیم درستی بگیرید.

ابل شماره ۱۱

ارچه كره زمين آن ردياب آدم‌هایی هستید که كورس دستی به مقصد غم و غصه یا ماضي چسبیده‌اید، ابل می‌کنید. ارچه به مقصد هر دلیل موقعیت‌هایی را جلاجل ماضي كره زمين دستگاه بافندگي داده‌اید، افزونتر به مقصد آن فکر نکنید. پویا باشید و خودتان را تعدادی آینده دردسترس کنید.

ابل شماره ۱۲

بعضی‌ها به مقصد خودشان اجازه نمی‌دهند کسی را متحد شدن داشته باشند و این مشكل سازي برایشان مشکل ایجاد می‌کند. به طورمثال ممکن باریک فردی كره زمين کلان جهات باروح تایید شما و متحد شدن داشتنی باشد اما به مقصد دلیل عرض و حدیث‌ بی‌منطق و پيرامون كره زمين عقلايي دیگران، باروح تایید خیلی‌ها آرامش طلب نگیرد. جلاجل این پیمان ارچه مجال مهلت متحد شدن درآمد داشتن و آره ذكرخير را كره زمين خودتان بگیرید، خطای بزرگی مرتکب شده‌اید.


Publish Views:
۲۳۴

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *