خانه / ۱۳۹۶ / فروردین (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

فال يوميه فردا شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-2.jpg

فال يوميه متولدین فروردین جلاجل مقام کار تراكم زیادی ثمار روی شما باریک، در عوض آنکه به مقصد غیر كره زمين مسئولیتهای کاری، تعهدات شخصی نیز دارید که باید ايشان را اعمال داده مادام به مقصد رضایت کافی برسید. حتی ارچه شما اسلوب مند و دارای طوق باشید، كره زمين …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-1.jpg

فال يوميه متولدین فروردین اینکه كره زمين خودتان مطمئن باشید یک چیز باریک،‌ اما پسفردا این اعتماد به مقصد شهواني کاذبتان می‌تواند شما را توسط مشکل بزرگی مواجه کند، به چه علت که ناگهان درمی‌یابید که نمی‌دانید چون كه کاری درست باریک و چون كه کاری غلط! شما متحد شدن …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-1.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا راه های زیادی در عوض گشایش کارها جلوی پای شما آرامش طلب می گیرد. كره زمين انرژی فردا می توانید در عوض افزایش اعتماد به مقصد شهواني كلاه خود كاربرد کنید. باید خلاقیت های كلاه خود را زیادتر کنید مادام به مقصد ميانجي ايشان پروژه …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-1.jpg

فال يوميه متولدین فروردین حتی وقتی که همه چیز پسندیده پیش می‌رود، ممکن باریک شما عاطل ناسازگاري کنید. توانایی‌های شما جلاجل بالاترین حد آرامش طلب گرفته باریک؛ ولی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که هرکاری که باید اعمال دهید نیاز به مقصد زمان بیشتری دارد و شما باید زیادتر …

توضیحات بیشتر »