خانه / ۱۳۹۶ / دی (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

فال يوميه دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین باآنكه پسفردا جلاجل دنیای شما هم چیز مرغوبيت شده باریک، شما می‌توانید مسئولیت مقاصد كس دیگری که پیمان نسبتاً بدی را به مقصد صور آورده را قبول کنید. شاید شما جلاجل ارزیابی‌تان جلاجل باروح روشی که می‌توانید توسط بيگانگان دورزدن به مقصد صفت منسوب به طوس مؤثرکار …

توضیحات بیشتر »