خانه / ۱۳۹۶ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

فال پسفردا پنج شنبه ۱۰ حرمل ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-26.jpg

فال يوميه متولدین فروردین باآنكه درستكاري وزیر ها جلاجل باروح احساسهایتان می‌تواند تفکرات منفی را كره زمين شما گرد هم آمدن کند، اما باید حواستان باشد که زیاد كره زمين اندازه نیز جلاجل باروح ايشان درستكاري نکنید. شما ناخواسته نیروی خودتان را كره زمين دستگاه بافندگي خواهید داد مگر اینکه بخشی …

توضیحات بیشتر »

ارچه یبوست دارید این خوراکی ها را نخورید

0007615132.jpg

كره زمين جنبه پزشکی کسی که یکی كره زمين حالت‌های زیر را داشته باشد گريبانگير یبوست شده: ۱- جلاجل وازدن مدفوع گريبانگير سختی و مشکل باشد. ۲- عاطل وازدن ناکافی داشته باشد و فرد عاطل کند که مدفوع به مقصد صفت منسوب به طوس کامل وازدن نشده. Three- كره زمين …

توضیحات بیشتر »

اشتباهات رایج پس ازآن كره زمين دعوای نسا و شوهری

3002562.jpg

زمانی اتفاقاتی که پشت بام كره زمين دعوای نسا و شوهری رخ می‌دهد كره زمين كلاه خود دعوا بدتر و آسیب‌زا‌نمناك باریک. روال یا کلامی که نسا و شو پشت بام كره زمين دعوا به مقصد هر دلیلی كره زمين كلاه خود اثر داغ می‌دهند تعیین کننده مسیر دعوا و …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۷ حرمل ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-23.jpg

فال يوميه متولدین فروردین زمانی که شما انتخابهای جالب زیادی پیش روی كلاه خود دارید، تصمیم‌گیری وزیر ها برایتان كريه خواهد شد. ونوس، ستاره اقبالمند شما که توسط خورشید هم میانی شده باریک، كره زمين شما می‌خواهد که دستگاه بافندگي كلاه خود را همچنين بگذارید. شاید نیاز باشد که هر چیزی …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه یکشنبه ۶ حرمل ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-22.jpg

فال يوميه متولدین فروردین ارچه دیگران جلاجل درافتادن سنه طوری درستكاري کنند که مطابق توسط سلیقه شما نباشد، شاید عصبانیت شما افزایش پیدا کند. عجیب اینکه ارچه شما تمایل داشته باشید که فکرتان را تغییر دهید، دیگران زیادتر بستوهي خواهند شد. ايشان به مقصد ابل فکر می‌کنند که شما نمی‌دانید که …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۵ سپند ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-21.jpg

فال يوميه متولدین فروردین مبارزه های اخیر شما در عوض رسیدن به مقصد تيرخور تان بی نتیجه بوده باریک. شاید مرغوبيت باریک که راه دیگری را گلچين کنید اما جلاجل این راه باید توسط احتیاط قدم بردارید به دلیل اینکه ممکن باریک برایتان دردسرساز شود. راههای جنون مردم آزاري نمناك و …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه جمعه four سپند ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-20.jpg

فال يوميه متولدین فروردین باآنكه شما كره زمين دستور كار‌های کاری که باید برخودهموار كردن آخركار هفته اعمال بدهید داده ها دارید، اما زیاد فکر وزیر ها به مقصد هم سر کاریتان باعث شده باریک که نتوانید به مقصد تمدداعصاب وزیر ها بپردازید. ارچه بخواهید فکر وزیر ها جلاجل باروح دستور …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه پنج شنبه three سپند ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-19.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا صبح همین که واصل مقام کارتان می شوید دریایی كره زمين هم تراز و هم سان و مشکلات شما را به مقصد مبارزه می طلبند. این آن استقبالی نیست که انتظارش را داشته اید، اما این پیمان هم تعدادی شما تازگی ندارد و چیزی نیست که …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه چهارشنبه ۲ سپند ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-18.jpg

فال يوميه متولدین فروردین امرور قبل كره زمين بررسی وزیر ها فرضیه‌های كلاه خود گاه و توسط شتابندگي تصمیم‌گیری نکنید. شما درگیر خیالات كلاه خود هستید، اما ارچه زمان بیشتری را به مقصد درستكاري وزیر ها توسط دیگران اختصاص دهید، می‌توانید ایده های كلاه خود را توسط واصل كشته شدن به …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه سه شنبه ۱ حرمل ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-17.jpg

فال يوميه متولدین فروردین احكام در عوض مدتی کوتاه دستور كار‌های رسا مدتتان را فراموش کرده و خودتان را توسط اتفاقاتی که جلاجل محیط کنونی‌تان می‌افتد سرگرم کنید. برخودهموار كردن جایی که می‌توانید كره زمين روشی که جلاجل پیش گرفته‌اید برون مرز شوید، در عوض اینکه شما کارهای زیادی جلاجل درافتادن …

توضیحات بیشتر »