خانه / ۱۳۹۶ / بهمن (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

فال يوميه پنج شنبه ۱۹ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین در عوض هر کاری که فردا اعمال می‌دهید باید یک توجیه داشته باشید ولی شاید ذهنتان بسیار نکرده و نتوانید خیلی منطقی برخورد کنید. گرچه انگیزه ی پسندیده ای دارید اما جلاجل عمل آن را داغ جا نمی‌دهید. شما به مقصد راحتی می‌توانید توسط دلگرمی‌کامل کاری …

توضیحات بیشتر »

ارچه می خواهید به مقصد اخبار قبلی تان برگردید، بخوانید

0007614101.jpg

[ad_1] ارچه به مقصد تازگی اخبار عاطفی تان را به مقصد تكميل رسانده اید، احتمالا پژمان شدن و مضطرب هستید و نمی توانید به مقصد عنایت تصمیم بگیرید. چنین فکر می کنید که همه چیز را صفت انحصارطلب کنید و هیچ راه برگشتی نگذارید، آن گونه ای افزونتر به مقصد …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه سه شنبه ۱۷ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-5.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین امکان دارد که شما اول دیگران را تشویق بکنید که هر کاری را که متحد شدن دارند اعمال دهند توسط قسر پیش ببرند، اما پس ازآن شما جلاجل باروح اینکه آیا این بهترین طوق بوده باریک به مقصد فکر می‌روید. ارچه یک متحد شدن اینگونه فکر …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۱۶ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-4.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین باآنكه ممکن باریک در عوض کارهایی که فردا باید اعمال دهید زیاد قلب و جرأت نداشته باشید، اما این توانایی را دارید که روی کارهایتان تمرکز کنید. حواستان جمعيت باشد، در عوض اینکه اعمال وام گذاردن این کارها چندانكه كره زمين شما انرژی می‌گیرد که ممکن …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه یکشنبه ۱۵ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-3.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین شما پسفردا بین اثر داغ وام گذاردن هوشتان به مقصد دیگران و مخفی نگه درآمد داشتن توانایی‌هایتان به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تردید دارید. متأسفانه شما توانایی این را ندارید که جلوی یک رنجش احساسی را بگیرید. حواستان جمهور باشد که طوری اخبار‌های عاطفی …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۱۴ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-2.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین زمانی که شما باوري دارید که نيك‌بینی شما کاملاً فروسو کنترل باریک، شاد وجود داشتن برایتان آسوده بودن‌نمناك باریک. شما واقعاً نمی‌خواهید که بسیار شاد و فعال جلوه کنید و اندک بها نيكو دانستن اعتماد به مقصد نفستان روشی باریک که شما پسفردا توسط این طوق …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه جمعه ۱۳ كولاك ۱۳۹۶

fal-mihanfal.com_-7-1.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین شما هنگامی که جلاجل رأس هرکاری آرامش طلب داشته‌اید خوشایند درخشیده‌اید، اما فردا امور فرعی کاملاً در عوض شما جلاجل اولویت آرامش طلب دارند. شما فردا به مقصد جای اینکه واصل كره ارض بیرون بشوید، زیادتر جذردار جلاجل كاشانه درنگ كردن و سیر و سفيران وزیر …

توضیحات بیشتر »

نکات بااستعداد دوران عقد

3002342.jpg

[ad_1] دوران عقد مرحله اي از زمان خاصی باریک که پتانسیل تنش و مبانيت دارد، اما رعایت تا چه وقت نکته میتواند تنش ها رو به مقصد باغ ها برساند و آن را به مقصد یاد ماندنی کند. هنگامی اوقات عقد به مقصد ديباچه شیرین‌ترین دورودورنگ زندگی به مقصد دلیل …

توضیحات بیشتر »