خانه / ۱۳۹۷ / اردیبهشت (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

فال يوميه سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین فردا قراردادی می بندید که باید جلاجل باروح آن احتیاط واجب شده را به مقصد مصرف دهید. شاید شماری هم سر هنوز برایتان کمی گنگ باشد اما كره زمين سوال وزیر ها نترسید و بگذارید که همه چیز برایتان شيوا شود. جلاجل غیر این لفظ درگیری …

توضیحات بیشتر »