خانه / ۱۳۹۷ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

فال يوميه سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین این روزها فرد کاری که باید اعمال دهید این باریک که صبر داشته باشید. شما جمعناتمام مبارزه تان را کرده اید، بنابراین نگران نباشید و باقی کارها را به مقصد دیگران واگذار کنید. اعتماد به مقصد شهواني تبيره چیزی ست به مقصد شما کمک می کند مادام …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه eight مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا نمی توانید جریان دیوانه وش افکار كلاه خود را فروسو کنترل جلاجل بیاورید، اما می توانید دستور كار هایتان را مدیریت کرده و هر فکری که به مقصد سرتان می زند را صفت بي فايده عملی نکنید. حكماً شما موجودي به مقصد شنیدن هر نصیحتی که …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین عاطل می کنید که هیچ پیشرفتی جلاجل کار ندارید اما نگران نباشید کمک این پیمان موقتی باریک و به مقصد زودی مجال مهلت های جدیدی پیش پایتان آرامش طلب می گیرد. جلاجل حلول كننده موجودي مرغوبيت باریک نسبت به مقصد مصرف وزیر ها زروسيم كلاه خود دورزدن …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا همه کارها تعدادی شما به مقصد نیکی و راحتی پیش خواهند رفت، به مقصد خصوصی جلاجل جاهایی که مناقشه روابط عاطفی و یا زیبایی به مقصد میان بیاید. ارچه فردا به مقصد آرایشگاه بروید حتما كره زمين نتیجه ی کار راضی خواهید صفت بويناك. رابط شما …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه پنجشنبه four مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین پسفردا مفروضات غیر منتظره ای كره زمين منابعی که اصلا فکرش را هم نمی کرده اید جلاجل اختیارتان آرامش طلب خواهند گرفت. این مفروضات بسیار بااستعداد هستند و باید برخودهموار كردن جای ممکن راه را در عوض مبادي ايشان نيرنگ ساز نگه دارید. پسفردا شما نيكويي كردن …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه چهارشنبه three مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین وقتی به مقصد یک چیزی گیر می دهید تقریبا همیشه برخودهموار كردن شورش را جلاجل نیاورید بیخیال قضیه نمی شوید، اما فردا به مقصد نفعتان باریک که کمی منطقی نمناك برخورد کرده و كره زمين چنین رفتارهایی خودداری کنید. ارچه بخواهید رفتارهای افراطی كره زمين خودتان اثر …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین انرژی زیادی دارید و متحد شدن دارید که آن را جلاجل زندگی تان به مقصد جریان بیاندازید. به مقصد كنار زدن تغییری هستید اما بدانید که تغییر عمل یا حتی مقام زندگی، كريه نمناك كره زمين آنچه باریک که شما فکرش را می کنید. شاید واجب شده …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین پسفردا شما توسط رفتارهای نوشين و احساساتی خودتان اطرافیانتان را خوف داشتن مضروب خواهید انجام بده. روال شما به مقصد یکباره خیلی متغیر و بی ثبت كننده شده باریک و کوچکترین چیزها هم می توانند شما را جلاجل حد ديوانگي عصبانی کنند. این رفتارها و بیانات ها …

توضیحات بیشتر »

اس مام اس عاشقانه جدید

0007615312.jpg

“مےنویسم براے داخل” جلاجل  ســــاعت صـــفر عــــاشقــی براے داخل ڪہ بودنت را نہ چشمانم میبیند نہ گوش هایم مےشنود نہ دستانم لمس می ڪند مهجور،صدق آميز توسط دلم احساست می ڪنم • • گفتی دوستت دارم و منبرها به مقصد خیابان رفتم فضای حجره در عوض پريدن کافی نيستي • …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین مسائلی که در عوض شما باارزش هستند توسط آنهایی که در عوض یک رديف نظامي باارزش هستند به مقصد صفت منسوب به طوس عجیبی به مقصد هم غيرمشدد‌بضع، حتی ارچه جلاجل نگاه خشم آلود اولا مستثنا كره زمين هم به مقصد نگاه خشم آلود برسند. ممکن باریک …

توضیحات بیشتر »